cesky nemecky anglicky

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   

Jsme defektoskopická firma zabývající se zkoušením a měřením různých materiálů  v oblasti strojírenství, slévárenství, svařování a všeobecně ve výrobě nebo jejích etapách. Podle potřeb a požadavků našich zákazníků vedeme příslušnou dokumentaci. Vypracováváme pracovní postupy a návodky, vystavujeme protokoly a zprávy. Provádíme přejímky. Pomocí fotoaparátů, videokamer, digitálních přístrojů a PC dokumentujeme průběh zkoušení a zajišťujeme jejich archivaci.

Naší pracovníci komunikují při přejímkách a pracovních jednáních v několika světových jazycích (anglicky, německy, rusky, polsky).Dále zaškolujeme defektoskopické techniky hlavně v oblasti ultrazvuku s obsluhou a užíváním moderní digitální techniky jako jsou UZ defektoskopy firmy KRAUTKRÄMER (USN60, USN50, USN52, USM25, USM35) a firmy
OLYMPUS PANAMETRICS (EPOCH 1000, EPOCH LT, EPOCH XT).Při zkoušení materiálů používáme tyto NDT metody


- Magnetická metoda prášková - MT
- Ultrazvuková metoda - UT       
- Kapilární metoda - PT
- Vizuální kontrola - VT
- Ultrazvukové měření tloušťky stěny

 

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Divize broušení a tryskání ve společnosti A - CZ NDT s.r.o.“ (Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008195), který je spolufinancován z EU, konkrétně z programu Technologie (OPPIK). Cílem projektu je pořízení technologického zařízení pro společnost A - CZ NDT s.r.o., která se zabývá měřením a defektoskopií a částečným opracováním kovových odlitků různých velikostí a vlastností. Nové technologické zařízení rozšíří možnosti společnosti, neboť díky této technologii vznikne divize broušení a tryskání, která umožní žadateli rozšířit svou činnost. Významnou součástí projektu je také odprašení výrobního prostoru.

EU


  © copyright 2016, a-czndt.cz